ALIRAN BEHAVIORISME PDF

Apabila di Jerman timbul aliran strukturalisme, dan di Amerika timbul aliran fungsionalisme (James), maka di rusia timbul aliran behaviorisme. Teori Behaviorisme design by Dóri Sirály for Prezi 2. Made Koji Satya Nugraha ( ) 3. Ni Wayan Andhika Prastyani (). Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat.

Author: Tojazahn Kakasa
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 6 May 2016
Pages: 409
PDF File Size: 2.89 Mb
ePub File Size: 6.59 Mb
ISBN: 896-2-79093-551-6
Downloads: 54975
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tezilkree

Sebagai seorang yang sangat mencintai bidang fisiologi beliau telah meminta seorang pelajar duduk di sebelah katilnya dan merekodkan perihal kematiannya.

Menurut Nana Sudjana, pendekatan Skinner adalah operant conditioning, yang merupakan penerusan dan perluasan secara tepat dari hokum Thorndike. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. F Skinner Manakala menerusi B.

Thorndike berjaya membentuk tiga hokum iaitu Hukum kesediaan, Hukum latihan, Hukum kesan.

John Broadus Watson

Emosi manusia atau perubahan dipelajari melalui proses pelaziman. Selain itu juga, dalam proses pembelajaran tingkah laku yang dapat dilihat, diamati, diukur dan dikawal hendaklah alrian perhatian.

Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan kerana tidak dapat diamati dan beehaviorisme dapat diukur. Sekiranya tiada rangsangan maka tindak balas tidak akan berlaku.

DonaldsonJacques Loeb [2]. Antara implikasi Teori Pembelajaran Thorndike ialah untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru harus menggunakan motivasi yang sesuai.

Mengikut Watson, tingkah laku manusia merupakan reflex terlazim iaitu suatu gerak balas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi, Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat tiga reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Halaman ini terakhir diubah pada 27 Novemberpukul B Watson Menurut beliau, semua tingkah laku boleh dipelajari melalui proses pelaziman.

  GUIDE SLENDERTONE SYSTEM-ABS PDF

Essay UK offers professional custom essay writing, dissertation writing and coursework writing service. Hal ini kerana melalui perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid guru boleh mengambil sebarang tindakan sekiranya ianya di kesan lebih awal.

Hukum kesan menyatakan bahawa ikatan ransangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh sekiranya individu memperolehi kesan yang memuaskan selepas gerak balasnya dihasilkan.

Sebagai contoh kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian yang khusus daripada orang di persekitarannya terutamanya guru-guru mereka kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru perlakuan orang di sekelilingnya. Pavlov hendak melihat rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini.

Memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka. Hal ini kerana mereka belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat sehinggakan buku teks merupakan buku wajib dalam pembelajaran mereka malah mereka juga perlu dikehendaki memahami dan mempersembahkan kembali isi pembelajaran di dalam buku teks tersebut dengan baik. Guru hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima apa yang diajar oleh guru mereka tanpa memberi sebarang maklum balas.

Namun, selain daripada J. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati.

Sebagai contoh, guru akan memberi rangsangan dalam bentuk hadiah dan daripada situ barulah murid akan memberikan jawapan yang dikehendaki oleh guru. John Broadus Watson lahir di Greenvile 9 Januari ; behaviodisme 25 September adalah seorang ahli psikologi psikolog Amerika Serikat.

  LA TORRE DE WAYRETH PDF

Our work is high quality, plagiarism-free and delivered on time. Dalam proyek lain Wikimedia Commons.

John DeweyH. Diperoleh dari ” https: Accounting essays Architecture essays Business essays Coursework Economics essays Education essays Engineering essays English language essays English literature essays.

ALIRAN BEHAVIORISTIK by adip maul on Prezi

Teori Behaviorisme merupakan satu pendekatan pemikiran yang menekankan peranan pengalaman dalam mengawal tingkah laku. Hal ini kerana sistem pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada rangsangan dan gerak balas yang ditunjukkan.

Tampilan Baca Sunting Sunting sumber Versi terdahulu. This page has approximately words.

Sebagai contoh sekiranya seseorang murid menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti tidak faham tentang apa yang diajar oleh guru maka guru boleh membuat pemulihan terhadap dirinya. Hal ini kerana murid-murid akan dibiasakan belajar dengan sendiri kecuali sekiranya murid menghadapi sesuatu masalah dan memerlukan penjelasan yang lebih daripada guru.

Beliau terkenal behagiorisme orang pertama yang mendeskripsikan fonomena pelaziman klasik atau pelaziman responden. DonaldsonJacques Loeb [2] Putar media. Hal ini boleh mendatangkan kesan buruk kepada pelajar kerana ilmu pengetahuan yang mereka peroleh tidak begitu berkembangan dengan hanya tertumpu kepada satu buah buku sahaja. Implikasi yang seterusnya ialah kaitan antara rangsangan dan gerak balasdapat dikukuhkan melalui latihan. Selain daripada itu, teori ini juga menekankan kemahiran lisan berbanding kemahiran membaca dan menulis.