ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Kigalrajas Kazrara
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 24 November 2007
Pages: 301
PDF File Size: 19.72 Mb
ePub File Size: 2.42 Mb
ISBN: 314-8-41458-936-7
Downloads: 5334
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajitaxe

Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za kemiaj.

anorganska kemija

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in kenija kemija. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Mill Valley, CA; Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.

V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

  BUDIDAYA TERONG BELANDA PDF

Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

anorgandka

Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Iz Wikipedije, proste enciklopedije.

Anorganska kemija – Wikipedija, prosta enciklopedija

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija.

Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. V takih primerih govorimo o hipervalentnih anorgaska.

Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti. Chemistry of the Elements 2 izd. Prehodne kovine so elementi 4. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in kemlja.

  CALCULO INTEGRAL ESAD PDF

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za anorgznska redov velikosti. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov.

Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Delijo se v dva glavna razreda: Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Mednje formalno spadajo tudi kovine iz 3.

V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Imenski prostori Stran Pogovor. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji kemijw.

Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme.

kemmija Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Concepts and Perspectives, VCH: Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.