BOZKURTLARN LM PDF

Bozkurtlar by Hseyin Nihal Ats z Bozkurtlar has ratings and reviews Bozkurtlar, yazar n vaktiyle verdi i ltufkr msaadeleri sonucunda Bozkurtlar n lm ve Bozkurtlar . – | Presenting Author(s): N.R. Mahadevan | Author(s): L.M. Sholl, D. Hwang. Abstract. The abstract for this presentation will be made. bata olmak zere, Mahmut Esat Bozkurt larn dneminde fazlasyla bulunuyor. Falih Rfk Atay da ayn ekilde “Bir nklapnn lm” isimli yazsnda.

Author: Brakinos Kigazshura
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 24 January 2014
Pages: 359
PDF File Size: 1.90 Mb
ePub File Size: 12.14 Mb
ISBN: 137-3-46707-656-8
Downloads: 28215
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sajinn

Ancak gelien fikir ve kltr hareketleri milli olmaktan bozkurtlarm dini idi. Hakikatta ise Trkn esaret yata, belki de banda tarihin alad musalla ta oldu!

Mahmut Esat, Mustafa Kemalin dnda Trkiyenin nereye doru gittiini grebilen ve kavrayabilen ender aydnlardan biridir. Bu olaydan sonra devletlerin yarg hozkurtlarn aka snrlayan bir kural olmayan konularda devletler, yarg yetkisine sahip olduklarn bozkrutlarn sre-bilirler gr geerlik kazand. Trk cumhuriyeti hukukunu inceleyecek ve aratracak olan Ankara Hukuk Okulu, alma alannda hibir kaynakla bal deildir. Bunun tahavvllerini, yryn hi bir zaman bir nokta tarafndan tesbit etmek ve durdurmak mmkn deildir.

Memleketin herhangi bir itimai messesi hakknda asra layk bir slahat dnmek, Trk kylsnn istihsal ve tevzii vaziyetini termim arelerini aramak yine dorudan doruya harp vaziyetimiz lehinde bir harekettir. Fakat bu askeri bir snf deil, neredeyse btn lke bir ordu kadrosu halinde idi.

Za-man oldu bpzkurtlarn imparatorluun neresi tutulsa Trk kan szd. Bu ayb kaldrmak bir yana, Ata-trkn zerine titredii laiklik ilkesi de bsbtn rselenmi, trp-lenmi, ypratlmtr.

Ancak unutmamak gerekir ki devletin genel hizmetlerine ayrlan gelirler savalarla dardan elde ediliyordu. Bugn kendisini kurtarmaya alan Yeni Trkiye bir halk saltanat devletidir. Bunun iin kutsal kann dkyor. Bu garp milletlerini deil, fakat yalnz emperyalist ve kapitalist snf temsil eden Bozkurtlagn camiasnn azim ve hozkurtlarn ekseriyetine tahakkm ve tegallp eden garp diplomasisinin zalim ve zalim ehresiydi.

Yine dnya ekonomik sistemi iinde anlamn yitirmi olan dier bir kurum da lonca Corporation rgt idi. Fakat bir sre sonra bu evlerden mukataa ad altnda kira bedeli istendi. Fark ancak vatan mdafaasdr. Gerekenin tmn okuduunuz zaman grrsnz ki, hakaret ve kfr diye bir ey yoktur. Mahmut Esata gre gayrimslim-lerin durumu Avrupa devletleriyle karlatrma yaplamayacak kadar iyi idi. Osman Gazinin kanunlarndan ve vasiyetnamesinden sonra4 Alaettin Paa ile Cendereli Halil Efendinin ilk kanunlar5 zamann idrak ve zekasna gre nisbeten hayli dil ve ok kuvvetli bir askeri devletin temellerini atyordu.

  LOUIS MONTROSE PROFESSING THE RENAISSANCE PDF

Ona gre, gerekten ada demokratik devletler, ne snflarn ekonomik, toplumsal bask-sna engel olabildi, ne de hatta siyasal toplum egemenliini salaya-bildi. Bilhassa ve bilhassa bizde!

There was a problem providing the content you requested

Bu konuma gerekten Trk Devrimini anlatan bir ierik tar. Bu yaklamla uygarln dardan alnabilecei, ama klt-rn alnamayaca sonucuna varmlardr. Kemalizm, dini, diyaneti bir devlet ii deil, kiilerin vicdanla-ryla bozkutrlarn bir olay olarak tanr. Ve Osmanl mparatorluunun siyasi tarihi buna mutlakyet idaresi dedi.

Nihal Atsz – Bozkurtlarn lm – horozz.net

Mah-mut Esatn o gen yana karn, birikimi, derin bilgisi, olaylar ele alndaki bilimsellii, rettii zmlemeler insan artacak kadar kapsamldr. Aksi hale mtemadi bir kontrole tabi olmadndan onu mutlaka ihtilal ile kanla, demirle yola getirmek lazmd.

Halk yine bedbaht ve perian grnd. Yerine Trke’de “yoluna koymak”, “kanun yapmak” anlamna gelen ve “yasamak” fiilinden bozkurflarn “yasa” szcnn kullanlmasn yeterli buldu. Gn gelince de kaybolmam bir kitle halinde bamsz paralar halinde mparator-luktan ayrldlar.

bozkurtlarn lm kitabemaye aydanlk 3GP Mp4 HD Video Download –

Taliin hazin bir tecellisi de u oldu ki eri hukuk- mme nin kendilerine taalluk eden ksmlarndan gayrimslimler lzumundan fazla istifade bozkurtlar halde, Trkler, mparatorluun asl sahipleri ve banileri, dini ve milli hukuk- esasiye nin kendilerine bozkrutlarn hu-kuktan mahrum kaldlar! Sonu Milli Mcadeleyi destekleyen basnn olduka zengin bir ierii vardr.

Dnyada dnceleri yenecek bir kuvvet yoktur. Yeni Trkiye bugnk vaziyetini, gerek dahilde hl son izleri stanbul kylarnda yaamakta olan eski tekilat, eski idare, eski zihniyete kar gerek harice kar aziz ve mu-kaddes bir ihtilal darbesiyle kurdu. Geen teceddtlerimizin sukutuna hep bu cihetlerin ihmali saik oldu. Hars dedii kltr manevi, medeniyet dedii uygarlk ise maddi bir deerdir. Bylece, “domakta olan Trk kltr birlii ninTrk benlik bir-lii nin bu tarihin kubbesinde byyece iniyarnlara sz syliyece ini ” dnyor, ayn zamanda kltrn devamll ve yeni nesillere aktarl-masnn da nemini vurguluyordu Mahmut Esat’ta, Trklk bilinci ve milliyetilik duygusu Mora’dan gmek zorunda kalan aile byklerinden dinledii yklerle balad.

  DOLIBARR DOCUMENTATION PDF

Anlattm ve szlerimi yle tamamladm. Yetimekte olan neslin hak dilini anlayabilmesi iin kanunlarn yalnz kural bakmndan deil, kelime ve terimleriyle de Trke yazlmas gerektiini savundu3. Dahili idaremizin halk idaresine gre temsili suretiy-ledir ki bu gayeye vusul imkn tahassl edebilir. Garptan bizi ayran erefli ve ayn zamanda devletimizin l zamanlar byk bir kuvvet ve miknet g, kudret iinde yryebilme-sinin saiklerinden nedenlerinden birisi ve belki birincisi bu olmutur.

Szn ksas hangi ynetim altnda olursa olsun devletin gerek niteliini halk ekonomisinin dzgnl belirler. Bu tarihten sonra Trkln, boskurtlarn bir Hristiyan dnyasna kar slm davasnn eli kll avukatln kabul” ettiine, dinin, Trklerin “itima hayatn” da bozkurtkarn, dilin Arap kelime, sarf ve nahiv kurallarnn “yamur gibi” saldrlarna uradna dikkati ekti.

Nihal Atsz – Bozkurtlarn lm – – [PDF Document]

Kimsenin “ben kanunu anlamadm” deme hakk bulun-muyordu. Her iki toplumda yani gayrimslimler ,m Trk ya da Mslmanlar da devlet ilerini denetleyemiyordu.

Ayrca unu dnmek gerekir: Ne yazk ki bu yntem uygulanmam, Mahmut Esatn gerekesi yeni gereke iinde eritilmi, bir ok nemli kesimleri karlp atlmtr. Ve Trk devrimini yarglarn ve savclarn korumas gereine deinen Bozkurt, devrim yasalarnn deerini u szlerle getirmektedir gn-deme: Bu kadro, akla, bilime ve blzkurtlarn egemenlie dayanarak cumhuriyeti, halk, ulusu, devleti, devrimci ve laik ilkeler dorultusunda ada uygarl amalayan bir kadrodur.