MAGNAT XCITE 561 PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Magnat Xcite Autoradio/CD speler (pagina 15 van 95) (Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano. Are you looking for the the instruction manual of the Magnat Xcite ? View the user manual of this product directly and completely free. Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Brand & Model Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Watts Max Power Measurements ” x ” x.

Author: Vikora Doudal
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 17 July 2018
Pages: 371
PDF File Size: 12.45 Mb
ePub File Size: 9.95 Mb
ISBN: 232-2-18759-276-7
Downloads: 81573
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigakree

Lassen Sie die Montage vorzugsweise von einem Fachmann vornehmen, speziell dann, wenn es sich um eine Installation mit mehreren Lautsprechern oder um ein komplexes Mehrwege-System handelt. De zekering moet zich in de buurt van de accu bevinden, de kabel van de pluspool van de accu naar msgnat zekering mag uit veiligheidsoverwegingen niet langer zijn dan max. If you wanted to try a dual 4 ohm voice coil sub that’s around w rms that would be an option.

Een losse aansluiting kan xccite, storend geluid of vervorming veroorzaken.

Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Turn the volume control of your radio to its central position and then adjust the input-level controls 3 and 4 to produce an average medium volume. De Xcite biedt nieuwe kwaliteiten op het gebied van car hifi-weergave in de auto; door de indrukwekkende capaciteitsreserve voor lage bassen, de lage vervormingsfactor of de neutrale weergave.

Stel uw vraag in het forum. De handleiding is 3,39 mb groot. Previous page Next page. Plaats de zekering pas na afloop van alle installatiewerkzaamheden inclusief luidsprekeraansluitingen.

  CUIDADOS DE ENFERMERIA EN YEYUNOSTOMIA PDF

The filter’s high edge steepness is responsible for the precision reduction of medium scite high frequency ranges. Dirt residues must be carefully removed from the battery’s connection point. Stel met regelaar 11 resp. Zo voorkomt u kortsluiting.

Table of Contents Page: Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. The warranty becomes void in such cases. Daarmee wensen wij u veel genoegen.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd xccite heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Only the frequencies above the set cross-over frequency will then be amplified. Per l’allacciamento della batteria ai morsetti elettrici dell’amplificatore si deve usare un cavo con un diametro di almeno 12 mm2.

The amplifier is characterized by low operating current, rapid switching capabilities and excellent temperature stability.

If the amplifier is operated with lower terminal resistances or incorrectly used as described above, both the amplifier and the loudspeakers may be damaged.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: L’impiego del filtro passa basso utilizzato viene descritto nel capitolo 5. A cable with a cross-section of 0.

Magnat Xcite ― Автоэлектроника AutoAudio

Sub-woofer needs to produce good sound quality and strong hard bass. In questo xcte vengono amplificate solo frequenze al di sopra della frequenza di transizione registrata. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Only the frequencies above the set cross-over frequency will then be amplified.

  HIPERMENORREA DEFINICION PDF

It is very important that the cooler’s cooler ribs do not contact any metal plating or any surfaces which could impair air circulation. Chat or rant, adult content, spam, insulting other members, show more. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. I want to buy a Car SubWoofer and Amplifier for use with my pc.? Will Ploppenham Hotturds ever stop being bottlers? 51 along the lines of a kicker Comp w rms would be a decent match.

Draai de volumeregelaar van uw radio op gemiddeld volume en stel dan de ingangsniveauregelaar 3 en 4 dusdanig in, dat er een gemiddelde geluidssterkte hoorbaar is. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Magnat Xcite A cable with a cr oss-section of 0. Der Schalter 9 bzw. Op die wijze worden alleen frequenties boven de ingestelde kantelfrequentie versterkt.

Magnat Xcite 1001 Big Block (Mono-Amp)

The warranty becomes void in such cases. Girare il regolatore di volume audio della radio sulla posizione centrale e registrare poi il regolatore del livello d’ingresso 3 e 4 in modo tale da ottenere un volume audio medio. Do Car magna have to me hooked up to a subwoofer s? Il dispositivo di magnag si dovrebbe trovare nelle vicinanze della batteria, per motivi di sicurezza la lunghezza del cavo dal polo positivo della batteria fino al dispositivo di protezione deve essere inferiore a 60 cm.